Uzyskaliśmy awans do Turnieju Międzypowiatowego, op.D.Rybacki.