Technikum,  BS I stopnia/ZSZ, LO 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”  - projekt unijny  - doposażenie pracowni zawodowych i językowych oraz płatne praktyki dla uczniów. Dedykowany 232 uczniom.

 Projekt Erasums+  zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.

 

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE 

 

 
Kierunki po szkole ponadgimnazjalnej i szkole podstawowej

 

Przedmioty punktowanie do rekrutacji
i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

Technikum  nr 1 (4 lata) (5 lat)

technik energetyk OPIS
technik informatyk  OPIS   PREZENTACJA    BAZA DYDAKTYCZNA 
technik mechatronik OPIS 
technik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
technik mechanik OPIS 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej OPIS PREZENTACJA
technik elektryk OPIS PREZENTACJA
technik ochrony środowiska OPIS PREZENTACJA
technik architektury krajobrazu OPIS PREZENTACJA FILM
technik budownictwa OPIS PREZENTACJA
technik geodeta OPIS PREZENTACJA

III Liceum Ogólnokształcące (3 lata) (4 lata)

Liceum ogólnokształcące - w zakresie rozszerzonym:
  • język angielski
  • biologia
  • chemia

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata)

mechanik pojazdów samochodowych OPIS PREZENTACJA
elektryk OPIS
monter sieci i instalacji sanitarnych  OPIS
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie OPIS
elektromechanik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
blacharz samochodowy OPIS
fryzjer OPIS
mechanik motocyklowy  OPIS

 

Uczniowie Branżowej Szkoły pierwszego stopnia mogą odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej gdzie będą skierowani przez szkołę lub u pracodawcy. 

 

Jeżeli uczeń wybiera zakład pracy to zawiera z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jeden egzemplarz umowy dostarcza do szkoły do 1.09.2019 r.
Końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczeń zdaje w miejscu odbywania zajęć praktycznych.