Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu realizuje kolejny projekt dotyczący praktyk zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Ucząc się przez doświadczenie II”. Uczniowie będą odbywać praktyki w Bolonii (Włochy), w Saragossie (Hiszpania) oraz na Wyspach Kararyjskich. Programem w tym roku objęte są następujące zawody: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik geodeta oraz technik mechatronik.  Informacji udziela p.D.Rachwalska