Technikum,  BS I stopnia/ZSZ, LO

 

Technikum  nr 1 (4 lata)

 

III Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

Liczba oddziałów: 1

 

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata)