Technikum,  BS I stopnia/ZSZ, LO 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”  - projekt unijny  - doposażenie pracowni zawodowych i językowych oraz płatne praktyki dla uczniów. Dedykowany 232 uczniom.

 Projekt Erasums+  zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.

 
DLA GIMNAZJALISTY

Technikum  nr 1 (4 lata)

 

III Liceum Ogólnokształcące (3 lata)Liczba oddziałów: 1

 • Liceum ogólnokształcące - 1 oddział (30 uczniów), w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski
 • biologia
 • chemia

 

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata)

 • mechanik pojazdów samochodowych OPIS PREZENTACJA
 • elektryk OPIS
 • monter sieci i instalacji sanitarnych  OPIS
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie OPIS
 • elektromechanik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
 • blacharz samochodowy OPIS
 • fryzjer OPIS
 • mechanik motocyklowy  OPIS