Spis treści

 

 Projekt „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ 2019 2020

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ 2018 2019

 

Cele projektu.pdf

Planowane efekty projektu.pdf

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji.pdf

Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.pdf

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego(zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO.pdf

Załącznik nr 5 do umowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli.doc

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia-ZSP1 w Sieradzu.doc

Szczegółowy harmonogram  udzielenia wsparcia w projekcie - II edycja

 

 

 

 

PŁATNE STAŻE DLA UCZNIÓW

Projekt „Mój zawód - moja Europa"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  Ruszyła II edycja projektu unijnego 2017/2018
 informacje pok. 80

 

 Formularz - formularz.pdf
 Regulamin projektu z zasadami rekrutacji - Regulamin.pdf
 Cele projektu - Cele projektu.pdf
 Planowane efekty projektu - Planowane efekty projektu.pdf
 Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich - Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.pdf

 

   

 
 

********************************************

 Projekt unijny 2016/2017

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie - Harmonogram.pdf

 
 

 

Ruszył nowy projekt unijny 2016/2017 - chętnych prosimy o zgłaszanie się do wybranych nauczycieli

Projekt „Mój zawód - moja Europa" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 OPIS Przedmiotu Zamówienia PDF

 

Mój zawód- moja Europa

 

Informacje o naborze i zadaniach projektu można spotkać w wielu punktach szkoły.

 

 Biuro projektu

 

 Sekretariat uczniowski                 Korytarz I piętro - tablica ogłoszeń