Praktyki dla klas III
 
 Informacje o zakładach pracy
 Program praktyk dla wszystkich klas
Dzienniczek praktyk