W dniu 06.04.2017r. uczniowie klasy trzeciej  Technikum Ochrony Środowiska,  w ramach projektu: „Z ekologią na Ty”,  zwiedzili  Kompostownię Odpadów Roślinnych  i Grupową  Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi. Opiekunowie uczniów: N.Sobierajska-Kikowska, I.Trzcińska.