Magda Andrysiak, Daria Sobczak, Natalia Woźniak, op. M.Gławenda  

 

W dniu 26 maja 2017 roku ogłoszone zostały wyniki etapu ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Blok A - Innowacje Techniczne. Trójka uczennic z naszej szkoły, z klasy II technikum architektury krajobrazu, uzyskała tytuł finalisty olimpiady w kategorii "Pomysł ekologiczny".

 
 
Uczennice zdobyły wyróżnienie ogólnopolskie oraz tytuł Młodego Innowatora. Wręczenie dyplomów, pucharów i nagród odbędzie się w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2017. Finalistki zwolnione są z etapu pisemnego wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz mają zapewniony indeks na większości uniwersytetów i uczelni technicznych w Polsce.
 
Tytuł nagrodzonej pracy badawczej:
"Naturalne związki allelopatyczne jako alternatywa dla syntetycznych herbicydów - perspektywy wykorzystania juglonu." 
 
Gratulujemy Magdzie Andrysiak, Darii Sobczak i Natalii Woźniak.