1 06 br. adepci z patronackiej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu zwiedzili Rejon Energetyczny Sieradz podległy PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren, poznając specyfikę pracy energetyka. więcej...

Grupa 10 uczniów przez blisko 3 godziny poznawała teoretyczne i praktyczne tajniki pracy energetyków. Na pierwszym „zawodowym” spotkaniu uczniowie poznali Rejon Sieradz
w liczbach oraz podstawowe informacje o systemie energetycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności PGE Dystrybucja. Wiedzą fachową, przekazaną w niezwykle przystępnej formie, podzielili się Dyrektor Rejonu Energetycznego Sieradz – Jadwiga Karolczak oraz Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy – Jarosław Kowalski. Po części teoretycznej przyszedł czas na „bierną praktykę”, czyli zwiedzanie Rejonu od kuchni. W niewielkich grupkach młodzież - zabezpieczona w kaski pod nadzorem osób uprawnionych - odwiedziła sąsiadujący z RE Główny Punkt Zasilania dla Sieradza. Tu po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć, niedostępne dla przeciętnego użytkownika, urządzenia, na których w przyszłości będą pracować. W tym czasie druga grupa przebywała w Obszarowej Dyspozycji Ruchu, poznając pracę dyspozytora. O praktycznych aspektach pracy na tym ważnym stanowisku opowiadali młodzieży kierownik Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego – Elżbieta Polkowska oraz wieloletni dyspozytor – Arkadiusz Krej. Na zakończenie spotkania, „naładowanym” wiedzą uczniom, wręczono drobne upominki z okazji Dnia Dziecka.