Uczennice klasy II technikum architektury krajobrazu na uroczystym podsumowaniu eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok A) - Magda Andrysiak, Daria Sobczak, Natalia Woźniak