OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIERADZU

PLIKI do pobrania zip

oraz na stronie BIP

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Ogłoszenie o zmianie 

Informacja z otwarcia kopert

Wybór najkorzystniejszej oferty cz I

Wybór najkorzystniejszej oferty cz II

Wybór najkorzystniejszej oferty cz III

Ogłoszenie na usługi społeczne.pdf

Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty.pdf

Zal_nr_2_do_wzór_umowy.pdf