SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144 000 EURO

NA” USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA, DOSTAWĘ I WYDANIE GORĄCEGO POSIŁKU DWUDANIOWEGO” DLA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIERADZU

zapytanie o catering.pdf

Zapytanie o catering załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2-umowa.pdf

Otwarcie kopert.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIERADZU

PLIKI do pobrania zip

oraz na stronie BIP

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Ogłoszenie o zmianie 

Informacja z otwarcia kopert

Wybór najkorzystniejszej oferty cz I

Wybór najkorzystniejszej oferty cz II

Wybór najkorzystniejszej oferty cz IIIKompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu fotowoltaiki dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154540

Ogłoszenie na usługi społeczne.pdf

Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty.pdf

Zal_nr_2_do_wzór_umowy.pdf

Odpowiedz na zapytania nr 1 do Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne.pdf

Informacja z otwarcia  kopert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty fotowoltaika.pdf

 

Zakup i dostawa tachimetrów dla pracowni geodezji dla Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Sieradzu

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia-zał. nr 2

OWZ - Dostawa tachimetry

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty

Zal_nr1a_do_Formularza_oferty

 Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy

 Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy

Informacja z  otwarcia kopert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty tachimetry

Opis warunków zamówienia energia odnawialna.pdf

Zakup i dostawa urządzeń i systemów energii odnawialnej.pdf

Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy odnawialna.pdf

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty_1 odnawialna.pdf

 Informacja z otwarcia ofert Zakup i dostawa urządzeń i systemów energii odnawialnej.pdf

Plan zamówień publicznych na 2019 rok.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty energia odnawialna.pdf

Zapytanie ofertowe instalacja elektryczna.pdf

Opis warunków zamówienia CAD.pdf

Umowa CAD.pdf

Formularz oferty CAD.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty elektronarzędzia.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty CAD

Zapytanie Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych.pdf

wzor_umowy Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych.pdf

szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zał. nr 2.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf