Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas ZSP nr1 w dniach 8-9.12.2017r. brali udział w 13stej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas " Tak, pomagam!"
Opieka: p.B.Sowała, p.K.Borkowska, ks.Przemysław