Spotkanie uczniów technikum geodezji z Przedstawicielami Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. ALBUM

           W dniu 15.03.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu odbyło się spotkanie uczniów technikum geodezji z przedstawicielami Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyła  Jolanta Zięba-Gzik -członek Zarządu Województwa Łódzkiego  oraz dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Stefaniak wraz z zastępcą Ryszardem Podladowskim, Geodeta Województwa Łódzkiego Andrzej Dziubiński, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi Mariusz Piechura, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pan Sławomir Puławski. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele sieradzkiego samorządu powiatowego – wicestarosta Marek Kanicki, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu Wojciech Proszewski oraz naczelnik Wydziału Oświaty starostwa Józef Jura oraz Kierownik Pracowni Geodezyjnej w Sieradzu pani Marta Kraus, przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu pani Magdalena Mizerska oraz Pracownicy Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego : pani Małgorzata Krawczyk, pani Marlena Grzelewska i pan Michał Pacholski.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat współczesności i przyszłości zawodu geodety, zarówno w kontekście pracy w strukturach branżowych,  jak i administracyjnych. Zauważono, że mimo dużych wymagań stawianych kandydatom na geodetów, konieczności ciągłego dokształcania się i zdobywania uprawnień zawodowych, profesja geodety jest ciekawa. Zapewnia różnorodność prac, pozwalających osiągnąć satysfakcję z jej wykonywania. Zauważono, że rozwój gospodarczy województwa potrzebuje wykwalifikowanych, wszechstronnie przygotowanych kadr. Geodezja jest dziedziną interdyscyplinarną, wymagającą znajomości prawa, ekonomii, finansów oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dlatego też nowoczesny geodeta przygotowany jest do wykonywania wielu zawodów, związanych   z nowoczesnymi technologiami. Zauważono, że kierunek technik geodeta daje dobre  podstawy dla studiów inżynierskich. Natomiast geodeta to zawód dla dziewcząt i chłopców, dający szerokie możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy. Kierunek ten daje podstawy dla dalszego rozwoju i zdobywania uprawnień oraz niezbędnego doświadczenia. Absolwent kierunku technik geodeta może znaleźć zatrudnienie  w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, urzędach administracji publicznej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Na spotkaniu uczniowie technikum geodezji zaprezentowali również swoje osiągnięcia na olimpiadach i konkursach.