Osiągnięcia uczniów technikum architektury krajobrazu i technikum ochrony środowiska na Seminarium Naukowym "Problemy Ochrony Środowiska" na Politechnice Łódzkiej, op. Nina Sobierajska-Kikowska, Inga Trzcińska, Mariusz Gławenda

XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckie "Problemy Ochrony Środowiska" odbyło się na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w dniu 16 marca 2018.

Seminarium ma charakter ogólnopolski. W zmaganiach konkursowych brało udział ponad 200 uczniów z wielu szkół woj. łódzkiego oraz innych regionów kraju (np. z woj. kujawsko-pomorskiego). W jury zasiadali profesorowie Politechniki Łódzkiej, rywalizacja (jak co roku) objęta była patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Uczniowie ZSP nr 1 w Sieradzu przedstawili ciekawe prace naukowe i artystyczne co przełożyło się na następujące sukcesy:

  • I miejsce w kategorii "Plakat" uzyskała Wiktoria Kucharek z klasy I technikum architektury krajobrazu;
  • II miejsce w kategorii "Poster" uzyskała Marlena Zarębska z klasy III technikum architektury krajobrazu;
  • II miejsce w kategorii "Film" uzyskały Michalina Bartczak i Katarzyna Rubiś z klasy II technikum architektury krajobrazu;
  • III miejsce w kategorii "Eko-wynalazek" uzyskały Magda Andrysiak i Daria Sobczak z klasy III technikum architektury krajobrazu;

Do udziału w seminarium młodzież przygotowywała się pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Niny Sobierajskiej-Kikowskiej, Ingi Trzcińskiej i Mariusza Gławendy.