W dniu 13 marca 2018 roku odbył się w szkolny etap - Wzięli w nim udział uczniowie klas: 1Tmg, 2Ti, 2Tm, 3 Ta2. Opiekunowie: p. B. Sowała, p. K. Borkowska, I.Pietrus