Uczniowie ZSP Nr 1 w Sieradzu wraz z opiekunami przygotowali wystawę tematyczną z okazji XIII  rocznicy śmierci  św. Jana Pawła II ( opieka K. Leśkiewicz, B. Sowała).