W dniach 4÷5 kwietnia 2018 roku odbył się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu etap centralny . Do rywalizacji stanęło 18
uczniów z 16 placówek. ALBUM
 
Po podliczeniu punktów każdego z uczestników finału i przeprowadzeniu
dogrywki o pierwsze miejsce, klasyfikacja końcowa przedstawiała się
jak niżej:
 
1) Dominik Nowakowski z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Grudziądzu
2 )Szymon Grudny z Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku
3) Beniamin Szklorz z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Gwidona
Langera w Cieszynie
4) Wiktor Szkoda z Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie
5) Sebastian Dybkowski z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego
Mościckiego w Zielonce
 
Finaliści otrzymali upominki i nagrody. Organizację Konkursu wspierali
finansowo: Starosta Sieradzki, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechniki Wrocławskiej, Tinby, Viessmann, Tweetop, Hewalex, Galmet,
EkoTechnology. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:
Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Energii, Starostę
Sieradzkiego oraz Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 
Podsumowując w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce
Odnawialnej udział wzięło 2078 uczniów z 83 placówek z całego kraju.
 
 

W dniach 4÷5 kwietnia 2018 roku odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. Do rywalizacji stanęło 18 uczniów z 16 placówek.

Regulamin Konkursu w etapie centralnym przewidywał:

 1. Rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań – czas 30 min.,
 2. Rozwiązanie zadania laboratoryjnego – czas 30 min,
 3. Zadanie praktyczne dotyczące pompy ciepła – 60 min.

Punkt drugi przewidywał:

 1. Montaż układu szeregowego złożonego z 3 modułów fotowoltaicznych i wskazanie wpięcia w układ amperomierza i woltomierza tak, aby przyrządy mogły mierzyć parametry odpowiednio na jednym, dwóch i trzech ogniwach – stanowisko A,
 2. Wyznaczenie prądu ładowania i obciążenia oraz zmian napięcia na akumulatorze podczas trzech różnych warunków pracy układu fotowoltaicznego – noc, dzień pochmurny i mocne słońce (stanowisko B).
 3. Odpowiedź na pytania do zadania laboratoryjnego ze stanowiska B.

 

W momencie, gdy uczniowie zmagali się z zadaniami opiekunowie wysłuchali wykładu dr inż. Andrzeja Tatarka na temat miksu energetycznego. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie mieli zagwarantowany bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Część trzecia etapu centralnego Konkursu odbyła się 5 kwietnia 2018 r. Do części trzeciej awansowało pięciu najlepszych z tym, że o czwarte i piąte miejsce toczyła się dogrywka pomiędzy trzema uczestnikami z tą samą ilością punktów. Po ostatecznym wyłonieniu pięciu najlepszych przeprowadzono finałowe zadanie, które dla każdego uczestnika trwało 60 minut i polegało na wskazaniu głównych elementów pompy ciepła typu SPLIT.

Po tych czynnościach każdy z finalistów:

 1. Miał za zadanie narysować schemat urządzenia z natury,
 2. Musiał zaplanować eksperyment mający na celu pomiar rozwijanej mocy chłodniczej przez parownik pompy ciepła oraz COP pompy ciepła w aktualnych warunkach,
 3. Miał przeprowadzić pomiar po stronie parownika w trybie grzania i określenie mocy chłodniczej generowanej aktualnie przez urządzenie oraz moc konsumowaną przez urządzenie (multimetr cęgowy, anemometr cyfrowy, psychrometr elektryczny, przymiar kreskowy),
 4. Nanosił wyniki pomiarów na wykres i-x,
 5. Określał moc chłodniczą dla parownika oraz aktualne COP,
 6. Wskazywał ewentualne źródła zakłóceń pomiarów.

Po podliczeniu punktów każdego z uczestników finału i przeprowadzeniu dogrywki o pierwsze miejsce, klasyfikacja końcowa przedstawiała się jak niżej:

1)      Dominik Nowakowski z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu

2)      Szymon Grudny z Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

3)      Beniamin Szklorz z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Gwidona Langera w Cieszynie

4)      Wiktor Szkoda z Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie

5)      Sebastian Dybkowski z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Finaliści otrzymali upominki i nagrody. Organizację Konkursu wspierali finansowo: Starosta Sieradzki, Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Tinby, Viessmann, Tweetop, Hewalex, Galmet, EkoTechnology. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Energii, Starostę Sieradzkiego oraz Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

W dniu 6 marca 2017 roku odbył się w dziewięciu placówkach etap okręgowy III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej:

 

 

Numer okręgu

Szkoła przeprowadzająca etap okręgowy

Województwa wchodzące w skład okręgu

1

Zespół Szkół Nr 2

im. Władysława Orkana;

ul. Portowa 21; 70-833 Szczecin

lubuskie, zachodniopomorskie

2

Zespół Szkół Nr 18

ul. Młodych Techników 58;

53-645 Wrocław

dolnośląskie, opolskie

3

Zespół Szkół Technicznych

ul. Poznańska 43;

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie

4

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2;

ul. Słoneczna 19;

85-348 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

5

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika;

ul. Obrońców Pokoju 44;

82-300 Elbląg

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

6

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych;

ul. Bojkowska 16;

44-100 Gliwice

śląskie

7

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1;

ul. Piłsudskiego 5;

98-200 Sieradz

łódzkie,

mazowieckie

8

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury; ul. Brzeska 71;

21-500 Biała Podlaska

lubelskie,

podlaskie

9

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji; ul. Ułanów 9;

31-450 Kraków

małopolskie,

podkarpackie,

świętokrzyskie

 

Do udziału w etapie okręgowym uprawnionych było 152 uczniów z całej Polski. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 60 pytań, na który przeznaczono 90 minut. Do etapu centralnego awansowały po dwie najlepsze osoby z każdego okręgu.

Podsumowując w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej udział wzięło 2078 uczniów z 83 placówek z całego kraju.