Internat ZSP nr 1 w Sieradzu, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły został oddany do użytku w 1963 roku. 
Nasza szkoła jest obecnie jedyną w Sieradzu szkołą ponadgimnazjalną, dysponującą tego typu placówką opiekuńczo - wychowawczą. 

 Informacje dotyczące funkcjonowania internatu

 

Opłaty socjalne + pełne wyżywienie 2019:

28.01-08.03 - 417,96zł

11.03-05.04 - 417,96

08.04-10.05 - 372,60

13.05- 07.06 - 417,96    

Adres internatu:
ul. Polna 26, 98-200  Sieradz, tel. 43 8221564

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspomagającą dydaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły. Znajduje się w  dwupiętrowym budynku, który objęty jest monitoringiem wizyjnym. Jest to placówka koedukacyjna  oferująca  3 i 4 osobowe pokoje dla uczniów pobierających naukę w szkołach średnich na terenie m. Sieradza. Placówka kwateruje również słuchaczy kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Internat pracuje 6 dni w tygodniu, od niedzieli, godzina 20.00 do piątku godzina 17.30.  Wychowankom zapewniamy całodzienne pełne wyżywienie przygotowywane przez stołówkę internatu.

W trosce o opiekę i bezpieczeństwo uczniów internatu, prowadzone są całodobowe dyżury wychowawcze wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej a w razie potrzeby udzielana jest natychmiastowa  pomoc psychologiczna.

Wyposażenie pokoi mieszkalnych uczniów gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. Dodatkowo wychowankowie mają możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, księgozbioru biblioteki szkolnej, sali cichej nauki oraz świetlicy ze sprzętem RTV.

W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu a kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień, pasji poprzez organizację zajęć kulturalnych, turystycznych i sportowych.

Miesięczny koszt zakwaterowania  z wyżywieniem wynosi około300 zł miesięcznie.

 Wpłat  dokonuje się w kasie szkoły lub na konto :

PKO BP Sieradz 68 1020 4564 0000 5202 0010 9645

Atutem internatu jest jego położenie tuż obok szkoły i w centrum miasta. Ma to wpływ na  korzystanie przez młodzież z ofert przygotowanych przez sieradzkie placówki kulturalne, muzeum , kino, teatr czy biuro wystaw artystycznych. Bliskość dworca PKS i PKP co sprzyja dogodnemu dojazdowi młodzieży z domu rodzinnego.

Kwaterowanie dla słuchaczy kursów zawodowych organizowanych przez CEZ odbywa się raz w miesiącu od godziny 18.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć dla poszczególnych kursów zawodowych.

 

Nasz internat jest miejscem bezpiecznym nie tolerującym prowokowania sytuacji konfliktowych

 

Adres:   98-200 Sieradz, ul. Polna 26, tel.  43 8221564  w godzinach:  7.30-15.30

 

  JP 2016

       
       

 


Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Skład kadry pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym.

                  

Wychowawcy:

mgr Maciej Mess                                    
mgr Karolina Brzeziecka-Leśniewicz    
mgr  Ewa Amroziak                              
mgr  Agnieszka Gołębiowska             
mgr  Jolanta Huptys                          
mgr Katarzyna Janiszewska           
mgr Lidia Pawlik