W dniu 18.04.18 r we Włocławku uczniowie: Justyn Kolba kl. 3Ta2, Daria Rzepińska kl. 3Ta2
oraz Rafał Brożyna kl.1Tmg reprezentowali ZSP Nr 1 w Sieradzu na diecezjalnym etapie XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej
Civitas Christiana pod opieką p. B. Sowała.