18 kwietnia w Internacie przy ZSP NR 1 w Sieradzu odbyła się trzecia już w roku szkolnym 2017/18 zbiórka krwi. Zakończyliśmy tym samym cykl akcji krwiodawstwa przewidzianych na upływający rok szkolny. Krew oddało 14 osób, w efekcie czego zebrano 6300 ml krwi pełnej. Zbiórkę zorganizowano tradycyjnie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy!

Op. L. Pawlik, A. Adamczewska ALBUM