inicjatywa ekologiczna uczennic kl. I Technikum Architektury Krajobrazu
(6 skrzynek lęgowych przekazano do zawieszenia w sieradzkich lasach) op. M.Gławenda