W dniu 23.04.2018 r. uczniowie Technikum Ochrony Środowiska,  w ramach projektu: „Z ekologią na Ty”,  zwiedzili Kompostownię Odpadów Roślinnych  i Grupową  Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi. Opiekunowie uczniów: N.Sobierajska-Kikowska, I.Trzcińska.