Organizator Technikum Architektury Krajobrazu w czasie Festiwalu Wiedzy, op. M.Gławenda, K.Duch

LINK