I miejsce na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości  Daria Rzepińska, Cezary Chudzicki i Bartosz Florczak uzyskali tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii Usprawnienie  Softwarowo – Techniczne. Opiekunowie: mgr inż. Agnieszka Pawelec, mgr inż. Paweł Pawelec.

 

Sukces ten zapewnia:

- indeks na uczelnie techniczne,

-  stypendium już na pierwszym roku studiów,

-  zwolnienie  z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacji w zawodzie.