Poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach na terenie naszego miasta  - op.K.Duch