ALBUM

Kapituła stowarzyszenia doceniła dużą aktywność pozalekcyjną i wysokie osiągnięcia Bartka Dziębowskiego, który jest tegorocznym finalistą etapu ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych Blok- B- Wynalazczość. Uczeń jest współautorem pracy  „Nakładka geodezyjna TGC ( Transfer geodetic coordinates)”, dzięki której dostał się do ogólnopolskiego finału Konkursu Młody Innowator. Bartosz aktywnie uczestniczył w spotkaniu  z przedstawicielami Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas tego spotkania prezentował własny pomysł techniczny, który usprawnia i przyspiesza pracę geodetów. Ponadto uczeń angażuje się w działania na rzecz środowiska, przez trzy kolejne lata brał udział w akcji sadzenia lasu współorganizowanej przez PGE i Lasy Państwowe. Uczeń uzyskuje wysokie wyniki nauczania, na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w kwalifikacji B.34 otrzymał wynik 100% z części praktycznej  i 98% z części teoretycznej. Natomiast w kwalifikacji B.35 100% z części praktycznej i 100% z teoretycznej. Średnia ocen ucznia przez trzy kolejne lata nauki przekraczała 4,5