Wiktoria Kucharek, uczennica klasy II ta1 zajęła I miejsce - op.p.B.Książek       

19.11.2018r.

Wiktoria Kucharek, uczennica klasy II ta1 zajęła I miejsce                                                  w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „ Kultura Bezpieczeństwa ‘’ zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Reprezentowały naszą Szkołę również uczennice Roksana Ostrowska z II ta1 i Agata Płachta                     z I tba. Uczestniczki otrzymały dyplomy okolicznościowe oraz kalendarze                      z wyróżnionymi pracami konkursowymi. Laureaci odebrali w Łodzi atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki. Praca Wiktorii została najwyżej oceniona, jako nagrodę otrzymała tablet.

Konkurs odbył się w ramach  uczestnictwa naszej Szkoły w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, adresowanego przede wszystkim  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących  w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Nauczyciele biorący udział w programie przeprowadzają w bieżącym roku szkolnym zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały szkoleniowe/ informacyjne otrzymane od PIP. Omawiane zagadnienia dotyczą prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki                          w środowisku pracy, bezpieczeństwa poza pracą oraz pstępowania                                     w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków.

6 grudnia odbędą się również dwa spotkania informacyjno-edukacyjne                            z inspektorem pracy/pracownikiem Inspekcji Pracy w Sieradzu na temat prawnej ochrony pracy, skierowane do przyszłych absolwentów szkoły                                                               oraz na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie przeznaczone dla uczniów technikum budownictwa.