Otrzymał Dawid Ciumek z klasy IV Technikum mechatronicznego. Gratulujemy.