04.04.2019, tradycyjnie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi odbyła się zbiórka krwi. Do zbiórki zgłosiło się 17 uczniów naszej szkoły, a krew oddało 13. Organizatorki Szkolnego Koła PCK; L. Pawlik, M. Dworczak. ALBUM