W dn.25.04.19 r. w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku odbył się etap diecezjalny XXIII Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej pod honorowym patronatem J.E ks. Bp Wiesława Meringa oraz Kapituły Katedralnej.
W tym etapie brały udział absolwentki naszej szkoły: Justyna Kolba, Patrycja Jaworska
oraz Sylwia Żurawska z kl. 4Ta2. Laureaci oprócz zmagań z wiedzą dotyczącą ks. Wyjścia i listu do Rzymian

zwiedzali Muzeum Diecezjalne oraz katedrę włocławską.  Opiekun: p. Bożena Sowała