Powiat Sieradzki pozyskał 80 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

 

Dzięki grantowi sieradzki „Mechanik” będzie mógł kontynuować modernizację swojej bazy sportowej, rozpoczętą w ubiegłym roku budową boiska. – Teraz czas na halę sportową. Zmodernizowane zostaną m.in. urządzenia do gier zespołowych: bramki do piłki ręcznej i osprzęt do siatkówki, pojawią się też składane kosze – powiedziała wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, która wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Sieradzkiego Olgą Kołoszczyk i dyrektorem „Mechanika” Michałem Klubą odebrała symboliczny czek z rąk dyrektora kancelarii marszałka województwa łódzkiego Dawida Mazurkiewicza.

 

ZSP nr 1 to największa placówka oświatowa prowadzona przez sieradzki samorząd powiatowy. Uczy się w niej ponad 850 uczniów. Każdego roku w ławach „Mechanika” zasiada przeszło 200 pierwszoklasistów. W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 będzie ich jeszcze więcej, bo 1 września naukę w szkołach średnich rozpoczną zarówno absolwenci gimnazjów, jak i szkół podstawowych.