I miejsce zajął Szmytka Piotr kl II TI, II miejsce Wika Damian kl II TI, III miejsce Czarnecki Adrian kl III A.
Organizatorzy: Iwona Zarębska i Katarzyna Duch
10.06.2018r - Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu z przepisów ruchu drogowego i części praktycznej z pierwszej pomocy przedmedycznej, w której uczniowie zmagali się z trzema zadaniami tj: 1. Zgłoszenie zdarzenia. 2. RKO. 3. Pozycja boczna bezpieczna.