Rok szkolny 2017/2018 trwa od 4.09.2017r. do 31.08.2018r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 05.09.2017r do 22.06.2018r. ,
z wyjątkiem ostatnich klas ponadgimnazjalnych LO i T do  27.04.2018r.
Rok szkolny dzieli się na trzy okresy :
  • dla klas maturalnych :

• I okres trwa od 05.09.2017r. do 15.12.2017r.

• II okres trwa od 18.12.2017r. do 27.04.2018r.

  • dla klas III technikum :

• I okres trwa od 05.09.2017r. do 05.01.2018r.

• II okres trwa od 08.01.2018r. do 22.06.2018r.

  • dla klas I i II technikum i klas zawodowych :

• I okres trwa od 05.09.2017r. do 19.01.2018r.

• II okres trwa od 22.01.2018r. do 22.06.2018r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2017r.
Ferie zimowe trwają : 29.01 ÷ 11.02.2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 29.03. ÷ 03.04.2018r.
Ferie letnie trwają : 23.06. – 31.08.2018r.
Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie): 7.05. – 01.06.2018r. - kl. III technik pojazdów samochodowych,
technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanik, technik geodeta
 Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

• 11.01., 19.06.2018r  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)

30.04.2018r

• 02.05.2018r

• 04.05., 07.05., 08.05.2018r  (egzaminy maturalne)

• 01.06.2018r

 
 
 www.men.gov.pl