KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 Rok szkolny 2018/2019 trwa od 1.09.2018r. do 31.08.2019r.

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 04.09.2018r do 21.06.2019r. ,
  z wyjątkiem ostatnich klas ponadgimnazjalnych LO i T do  26.04.2019r.
 2. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy :

ü  dla klas maturalnych :

• I okres trwa od 03.09.2018r. do 14.12.2018r.

• II okres trwa od 17.12.2018r. do 26.04.2019r.

ü  dla klas III technikum :

• I okres trwa od 03.09.2018r. do 04.01.2019r.

• II okres trwa od 07.01.2019r. do 21.06.2019r.

ü  dla klas I i II technikum i klas zawodowych :

• I okres trwa od 03.09.2018r. do 18.01.2019r.

• II okres trwa od 21.01.2019r. do 21.06.2019r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2018r.
 4. Ferie zimowe trwają : 11 ÷ 24.02.2019r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 18 ÷ 23.04.2019r.
 6. Ferie letnie trwają : 22.06. – 31.08.2019r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):

-          6.05. – 31.05.2019r. - kl. III technik pojazdów samochodowych,
technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanik, technik geodeta, technik energetyk

 1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

• 02.11.2018r. (pt),

10.01.2019r. oraz 18.06.2019r.  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)

02.05.2019r (czw)

• 06.05., 07.05. (nie dotyczy BS I st.), 08.05.2019r (egzaminy maturalne)