KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 1. Rok szkolny 2019/2020 trwa od 1.09.2019r. do 31.08.2020r.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 02.09.2019r do 26.06.2020r. ,
  z wyjątkiem ostatnich klas LO i T do  24.04.2020r.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :

ü  dla klas maturalnych :

• I okres trwa od 02.09.2019r. do 13.12.2019r.

• II okres trwa od 16.12.2019r. do 24.04.2020r.

ü  dla klas III technikum :

• I okres trwa od 02.09.2019r. do 03.01.2020r.

• II okres trwa od 07.01.2020r. do 26.06.2020r.

ü  dla klas I i II technikum i klas branżowych :

• I okres trwa od 02.09.2019r. do 31.01.2020r.

• II okres trwa od 03.02.2020r. do 26.06.2020r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2019r.
 4. Ferie zimowe trwają : 13 ÷ 26.01.2020r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 09 ÷ 14.04.2020r.
 6. Ferie letnie trwają : 27.06. – 31.08.2020r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):

-          20.04. – 15.05.2020r. - kl. III technik pojazdów samochodowych,
technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanik, technik geodeta, technik energetyk.

 1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych :
 • 10.01.2020r. oraz 23.06.2020r.  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • 04.05, 05.05, 06.05.2020r. (egzaminy maturalne)
 • 12.06.2020 (pt).