Po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczeń klasy IV Ta2- Bartosz Dziębowski znalazł się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskich laureatów. Natomiast uczennica klasy 2Ta Roksana Ostrowska zdobyła tytuł ogólnopolskiego finalisty, zyskując tym samym wynik 100% w części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

"Innowatorzy i racjonalizatorzy z Mechanika"

                52 edycja Olimpiady Innowacji i Wynalazczości w bloku B-Wynalazczość, odbywjąca się w dniach 31.05.2019r.-02.06.2019r. w Koszalinie, zakończyła się spektakularnym sukcesem uczniów z ZSP nr 1 w Sieradzu.

                Po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczeń klasy IV Ta2- Bartosz Dziębowski znalazł się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskich laureatów. Natomiast uczennica klasy 2Ta Roksana Ostrowska zdobyła tytuł ogólnopolskiego finalisty, zyskując tym samym wynik 100% w części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Profitem dla Bartosza jest z pewnością możliwość zyskania dodatkowych punktów rekrutacyjnych na wybrane uczelnie lub przyjęcie na wskazane kierunki bez procedury rekrutacyjnej. W finale centralnym uczestniczyło 28 drużyn, składających się z 3 uczestników, z których wyłoniono dziesięciu najlepszych. Udział w olimpiadzie wymaga biegłej znajomości prawa wynalazczego, historii wynalazków oraz rozwiązywania zadań praktycznych o charakterze interdyscyplinarnym. Cieszymy się z wielkiego sukcesu naszych uczniów, którzy  wykazali się systematycznością, zaangażowaniem, a przede wszystkim aktywnością poznawczą. Opiekunami zwycięskiej drużyny byli: Mariusz Gławenda i Aneta Remiszewska-Grzesiak.

                Z kolei 06.06.2019r. odbyło się uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalzczości w bloku A . W tej konkurencji wpłynęło 140 prac w 4 kategoriach (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, usprawnienie softwarowo-techniczne i pomysł techniczny). Ogółem w tegorocznym finale olimipady uczestniczyły 184 osoby, wśród nich znalazło się 21 laureatów, 40 finalistów. W kategorii  U (usprawnienie softwarowo-techniczne)  drużyna w składzie: Wiktoria Mikołajczyk, Zuzanna Rybicka, Mikołaj Ugorny z klasy 2Tmg, pod opieką p. Agnieszki Pawelec i p.Pawła Pawelca, zdobyła tytuł finalisty etapu centralnego za pracę pt. "Inwentaryzacja fotogrametryczna z wykorzystaniem smartfona".

                Bardzo miłym akcentem gali finałowej było uhonorowanie nauczycieli, sprawujących opiekę merytoryczną nad uczestnikami kolejnych edycji olimpiad bloku A i B, złotymi i srebnymi krzyżami zasług oraz statuetkami "Przyjaciel młodzieży". Tą ostatnią formą uhonorowania zasług wyróżniona została p. Aneta Remiszewska-Grzesiak.Było to szczególnie miłe  spotkanie, w którym oprócz laureatów, finalistów i opiekunów uczestniczyli zaproszeni goście: pani prezes Urzędu Patentowego, pan prezydent Polskiego Związku Wynalazców i Racjonalizatorów, władze Politechniki Warszawskiej i Uniwesytetu Warszawskiego. Prelegenci w swoich wystąpieniach nawiązywali do historii techniki, dorobku polskich inżynierów międzywojnia oraz istoty prawa wynalazczego w Unii Europejskiej i Polsce. Galę finałową uświetnił występ akordeonowy jednego z laureatów olimpiady, absolwenta szkoły muzycznej II stopnia w Warszawie . Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tych podniosłych wydarzeniach.