Członkinie zespół ,,Boscy Sadownicy" przeprowadziły nasadzenia grusz na Skwerze Miast Partnerskich w Sieradzu. Ponadto przeprowadziły 20 maja wykład dla rodziców uczniów klasy 1Tba dotyczący idei projektu oraz uświadomienia społeczeństwa o wartości starych odmian grusz.