Spis treści

REKRUTACJA 2019/2020

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

 

DLA uczniów po szkole ponadgimnazjalnej
i szkole podstawowej

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Sieradzu.

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”  - projekt unijny  - doposażenie pracowni zawodowych i językowych oraz płatne praktyki dla uczniów. Dedykowany 232 uczniom.

 Projekt Erasums+  zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.

 

FILM promocyjny ZSPNR1 - uczeń Patryk Miłek (technik informatyk)

 

Strony logowania aktywne od 13.05.2019

 

rejestrujemy się elektronicznie 13.05-25.06,
a wnioski w wersji papierowej składamy do 25.06.2019
do godz.12:00
tylko do szkoły pierwszego wyboru

Zapraszamy od pn do pt w godz 7:30-15:30 pok 83

 

 Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru po gimnazjum: LOGOWANIE

 Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru po szkole podstawowej: LOGOWANIE

 

  Typy szkół:

  • Technikum,
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Liceum Ogólnokształcące,