Spis treści

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Sieradzu.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. 
W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych.  
Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.  

 

REKRUTACJA 2018/19

Zarządzenie ŁKO nr 1/2018 z 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19

Zarządzenie ŁKO nr 89/2017 z 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/18, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

FILM promocyjny ZSPNR1 - uczeń klasy 3Tim Patryk Miłek (technk informatyk)

Folder informacyjny - uczeń klasy 4Tim Mikołaj Stegliński (technik informatyk op.J.Opora)

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE 

 

W szkole prowadzone są nieodpłatnie zajęcia z języków obcych, matematyki, fizyki, artystyczne, sportowe, przedmiotów zawodowych i kursy spawania.

 

 

 Typy szkół:

  • Technikum,
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Liceum Ogólnokształcące,