27.11.2019 r.  Wiktoria Kucharek, uczennica klasy III ta1 zajęła III miejsce  a   Dobrosława Ciołek z Itgbm otrzymała wyróżnienie  konkurs zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

 

Reprezentowała naszą Szkołę również uczennica Agata Płachta z II tba. Uczestniczki otrzymały dyplomy okolicznościowe oraz kalendarze                                   z wyróżnionymi pracami konkursowymi. Laureatki odebrały w Łodzi                       atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki.

Nagrodzone prace zostały zamieszczone w kalendarzu okolicznościowym.

Konkurs odbył się w ramach  uczestnictwa naszej Szkoły w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, adresowanego przede wszystkim  do uczniów szkół średnich.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących  w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy               w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej                    i bezpiecznych warunków pracy.

Nauczyciele biorący udział w programie przeprowadzają w bieżącym roku szkolnym zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały szkoleniowe/ informacyjne przekazane przez PIP. Omawiane zagadnienia dotyczą prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki                          w środowisku pracy, bezpieczeństwa poza pracą oraz pstępowania                                     w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków.

16 grudnia odbędzie się również spotkanie informacyjno-edukacyjne                            z inspektorem pracy z Inspekcji Pracy w Sieradzu na temat prawnej ochrony pracy, skierowane do przyszłych absolwentów naszej szkoły.