Spis treści

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Sieradzu.

REKRUTACJA 2018/19

Zarządzenie ŁKO nr 1/2018 z 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19

Zarządzenie ŁKO nr 89/2017 z 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/18, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

FILM promocyjny ZSPNR1 - uczeń klasy 3Tim Patryk Miłek (technk informatyk)

Folder informacyjny - uczeń klasy 4Tim Mikołaj Stegliński (technik informatyk op.J.Opora)

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE 

 

W szkole prowadzone są nieodpłatnie zajęcia z języków obcych, matematyki, fizyki, artystyczne, sportowe, przedmiotów zawodowych i kursy spawania.

 

 

 Typy szkół:

  • Technikum,
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Liceum Ogólnokształcące,