Spis treści

 

Technikum  nr 1 (4 lata)

 

III Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

Liczba oddziałów: 1

 • Liceum ogólnokształcące - 1 oddział (30 uczniów), w zakresie rozszerzonym:
  • język angielski
  • biologia
  • chemia

 

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata)

 • fryzjer OPIS
 • mechanik pojazdów samochodowych OPIS PREZENTACJA
 • elektryk OPIS
 • monter sieci Iinstalacji sanitarnych  OPIS
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie OPIS
 • elektromechanik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
 • blacharz samochodowy OPIS
 • MECHANIK MOTOCYKLOWY - NOWOŚĆ OPIS