Spis treści

 

DLA uczniów po szkole ponadgimnazjalnej i szkole podstawowej

 

Technikum  nr 1 (4 lata) (5 lat)

 

III Liceum Ogólnokształcące (3 lata) (4 lata)

 • Liceum ogólnokształcące -  w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski
 • biologia
 • chemia

 

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata)

 • mechanik pojazdów samochodowych OPIS PREZENTACJA
 • elektryk OPIS
 • monter sieci i instalacji sanitarnych  OPIS
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie OPIS
 • elektromechanik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
 • blacharz samochodowy OPIS
 • fryzjer OPIS
 • mechanik motocyklowy  OPIS

 Uczniowie Branżowej Szkoły pierwszego stopnia mogą odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej gdzie będą skierowani przez szkołę lub u pracodawcy. 

Jeżeli uczeń wybiera zakład pracy to zawiera z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jeden egzemplarz umowy dostarcza do szkoły do 1.09.2019 r.
Końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczeń zdaje w miejscu odbywania zajęć praktycznych.