S Z K O Ł A

wejście do szkoły Szkoła

główny korytarz

patio

szafki

biblioteka

sklepik

biblioteka centrum multimedialne

sala gimnastyczna/ uroczystości szkolne

I piętro

parter

prac komputerowa 56

prac komputerowa 55

prac komputerowa 114/ tablica interaktywna

Pracownie komputerowe: Pracownia 56  Pracownia 55 Pracownia 57 Pracownia 109 Pracownia 114

Pracownia mechatroniki - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu posiada do przedmiotów o charakterze automatycznym i mechatronicznym Dydaktyczny Robot Mobilny Hexor. Jest on konstrukcją modułową odwzorowującą anatomię i sposób poruszania skorpiona.

Klasopracownie