Szanowni Rodzice

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto BS Sieradz 20 9267 0006 00000228 20000010

List od Rady Rodziców

 

 Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) o egzaminie maturalnym w 2020 roku

 

 20190806 E8 EG EM Komunikat o harmonogramie.pdf
 20190806 E8 EG EM Komunikat o przyborach.pdf
 20190806 EM Komunikat o dostosowaniach.pdf
 20190806 Komunikat o egzaminie z informatyki.pdf
 20190826 EM Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019_2020.pdf
 20190826_EM_Info_organizacja_2019_2020_ZALACZNIKI_popr.zip
 EM_2020_deklaracja_ Zalacznik1a.docx

 

Dziennik elektroniczny

Jeśli chcą państwo korzystać z Dziennika elektronicznego Proszę podać swojego e-maila (jest on jednocześnie loginem) wychowawcy.

 Instrukcja zakładania konta

Szanowni rodzice i opiekunowie

Jeżeli macie podejrzenie (lub macie pewność), że w stosunku do Waszego dziecka (lub innego ucznia ZSP nr 1) stosuje się w szkole lub poza szkołą przemoc prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do dyrektora zespołu.

 

PLAN ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS 2019/2020

PLAN ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS

 

Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

  1. Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych : do 10.09.2019r.

 

 

  1. Zebrania informacyjne międzyokresowe: 07.11.2018r. (czwartek)

*  grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych : 13.12.2019r. (piątek) godz. 16.40

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas III Technikum : 03.01.2020r. (piątek) godz. 16.40

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 29.01.2020r. (środa)

*  grupa I – godz. 16.40

*  grupa II – godz. 17.40

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych : 02.04.2020r. (czwartek)  godz. 16.40

 

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 04.06.2020r. (czwartek)

*  grupa I – godz. 16.40

*  grupa II – godz. 17.40