Szanowni Rodzice

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto BS Sieradz 20 9267 0006 00000228 20000010

List od Rady Rodziców

 

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 

 

Matura 2018 Informacja dla rodziców

 

Dziennik elektroniczny

Jeśli chcą państwo korzystać z Dziennika elektronicznego Proszę podać swojego e-maila (jest on jednocześnie loginem) wychowawcy.

 Instrukcja zakładania konta

Szanowni rodzice i opiekunowie

Jeżeli macie podejrzenie (lub macie pewność), że w stosunku do Waszego dziecka (lub innego ucznia ZSP nr 1) stosuje się w szkole lub poza szkołą przemoc prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do dyrektora zespołu.

 

PLAN ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS

 

Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

  1. Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych : do 10.09.2018r.

 

 

  1. Zebrania informacyjne międzysemestralne : 08.11.2018r. (czwartek)

*  grupa I – godz. 16.15

 * grupa II – godz. 17.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych : 14.12.2018r. (piątek) godz. 16.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas III Technikum : 04.01.2019r. (piątek) godz. 16.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 18.01.2019r. (piątek)

*  grupa I – godz. 16.15

*  grupa II – godz. 17.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych : 26.03.2019r. (wtorek)  godz. 16.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas idących na praktyki miesięczne  18.04.2019r. (czwartek) godz. 16.15

 

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 20.05.2019r. (poniedziałek)

*  grupa I – godz. 16.15

*  grupa II – godz. 17.15