Szanowni Rodzice

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto BS Sieradz 20 9267 0006 00000228 20000010

List od Rady Rodziców

 

Matura 2018 Informacja dla rodziców

 

Dziennik elektroniczny

Jeśli chcą państwo korzystać z Dziennika elektronicznego Proszę podać swojego e-maila (jest on jednocześnie loginem) wychowawcy.

 Instrukcja zakładania konta

Szanowni rodzice i opiekunowie

Jeżeli macie podejrzenie (lub macie pewność), że w stosunku do Waszego dziecka (lub innego ucznia ZSP nr 1) stosuje się w szkole lub poza szkołą przemoc prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do dyrektora zespołu.

 

PLAN ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS

 

Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

  1. Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych : do 10.09.2018r.

 

 

  1. Zebrania informacyjne międzysemestralne : 08.11.2018r. (czwartek)

*  grupa I – godz. 16.15

 * grupa II – godz. 17.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych : 14.12.2018r. (piątek) godz. 16.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas III Technikum : 04.01.2019r. (piątek) godz. 16.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 18.01.2019r. (piątek)

*  grupa I – godz. 16.15

*  grupa II – godz. 17.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych : 26.03.2019r. (wtorek)  godz. 16.15

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas idących na praktyki miesięczne  18.04.2019r. (czwartek) godz. 16.15

 

 

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 20.05.2019r. (poniedziałek)

*  grupa I – godz. 16.15

*  grupa II – godz. 17.15