RODO

Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach promocyjno-marketingowych szkoły

 

W Exelu 2017/ 2018:

Siatki  TECHNIKUM

Siatki  ZSZ

Siatki  LO

 

Dokumenty na wycieczkę Pobierz

Programy nauczania

Szkolny zestaw podręczników

 

Jeśli zapomniałeś hasła do dziennika Kliknij Zaloguj/