Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

NABÓR PRZEWODNIK Punkty i terminy MEN

od 13.05.2019

rejestrujemy się elektronicznie 13.05-25.06,
a wnioski w wersji papierowej składamy do 25.06.2019
do godz.12:00 
tylko do szkoły pierwszego wyboru

Zapraszamy od pn do pt w godz 7:30-15:30 pok 83

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru po gimnazjum: LOGOWANIE

 Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru po szkole podstawowej: LOGOWANIE

Informacje z men.gov.pl

 

 

Absolwenci gimnazjum

Lp.

Typ szkoły

Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

III Liceum Ogólnokształcące

biologia, chemia, j.angielski

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia

2.

Technikum Nr 1

Technik informatyk


1. informatyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, informatyka

 

Technik mechatronik

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik elektryk

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik energetyk

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik geodeta

 

1. geografia

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, geografia

 

Technik budownictwa

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik architektury krajobrazu

 

1. biologia

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

 

Technik pojazdów samochodowych

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik mechanik

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik ochrony środowiska

 

1. chemia

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia

3.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Mechanik pojazdów samochodowych

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Fryzjer

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia

 

 

Elektryk

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Blacharz samochodowy

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Mechanik motocyklowy

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Typ szkoły

Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

III Liceum Ogólnokształcące

biologia, chemia, j.angielski

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia

2.

Technikum Nr 1

Technik informatyk


1. informatyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, informatyka

 

Technik geodeta

 

1. geografia

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, geografia

 

Technik elektryk

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik energetyk

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik budownictwa

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik mechatronik

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik architektury krajobrazu

 

1. biologia

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

 

Technik ochrony środowiska

 

1. chemia

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia

 

Technik pojazdów samochodowych

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Technik mechanik

 

1. fizyka

2. matematyka

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

3.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Mechanik pojazdów samochodowych

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Fryzjer

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia

 

 

Elektryk

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Blacharz samochodowy

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

Mechanik motocyklowy

angielski

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

 

Uczniowie Branżowej Szkoły pierwszego stopnia mogą odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej gdzie będą skierowani przez szkołę lub u pracodawcy. 

Jeżeli uczeń wybiera zakład pracy to zawiera z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jeden egzemplarz umowy dostarcza do szkoły do 1.09.2019 r.
Końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczeń zdaje w miejscu odbywania zajęć praktycznych.