Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

NABÓR PRZEWODNIK

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE

Zarządzenie ŁKO nr 1/2018 z 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19
Zarządzenie ŁKO nr 89/2017 z 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/18, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum