Uczniowie technikum klas II,III, IV

Ruszyła II edycja
Zawodowcy w Łódzkiem

https://zawodowcy.lodzkie.pl/ 

 

 

  

Dnia 12 grudnia 2019r.  na trzeciej godzinie lekcyjnej w Izbie Tradycji, odbędzie się szkolny konkurs "Przepisy ruchu drogowego i pierwsza pomoc przedmedyczna".

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, kształtowanie właściwych postaw, rozwijanie zdolności i zainteresowań związanych z motoryzacją  oraz wyłonienie uczestników do reprezentowania szkoły w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 grudnia 2019 r. w sekretariacie uczniowskim szkoły.

Ważne: uczestnicy konkursu  muszą posiadać co najmniej uprawnienia kategorii AM  i umiejętności jazdy skuterem!

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel- Iwona Zarębska.

od września 2019 rusza II edycja projektu "Dobry zawód jest kluczem do sukcesu" szczegółowych informacji udzielają nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz są dostępne na stronie szkoły. Ulotki znajdziecie w sekretariacie uczniowskim p.83 i p.80.

 

 

 

 

 FILM promocyjny ZSPNR1 
Patryk Miłek (technik informatyk)

www.zawodowcy.lodzkie.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. 
Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.  
W szkole realizowany jest projekt unijny  „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. Celem jest zwiększenie współpracy z pracodawcami, poprawa jakości kształcenia zawodowego, adaptacja i doposażenie pracowni a także płatne staże dla uczniów. Całkowita wartość projektu:
2 449 561,92 zł
ze środków unijnych 2 082 127,63zł

 W szkole realizowany jest projekt unijny Erasmus + z zagranicznymi praktykami dla uczniów

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do przyłączenia się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek organizowanej przez PCPR w Sieradzu na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej. Zbiórka nakrętek prowadzona jest w Internacie. Osoby chętne do włączenia się do akcji prosimy do przynoszenia ich do Internatu. 

Koordynator akcji p. Agnieszka Gołębiowska (internat) K.Borkowska (szkoła)

 
 Epizody Niepodległości
Żołnierze Tułacze (INFORMACJE, BIOGRAFIE)