13.12.2018 - lekcje skrócone

1.            8:00 – 8:30          10
2.            8:40 – 9:10          10
3.            9:20 – 9:50          15
4.            10:05 – 10:35      10
5.            10:45 – 11:15      10
6.            11:25 – 11:55      10
7.            12:05 – 12:35      15
8.            12:50 – 13:20      10
9.            13:30 – 14:00      10
10.          14:10 – 14:40      10
11.          14:50 – 15:20      10
12.          15:30 – 16:00      10
13.          16:10 – 16:40     

Zebrania z rodzicami dla klas maturalnych 14.12.2018

www.zawodowcy.lodzkie.pl 

Departament Kultury i Edukacji informuje, że trwa etap przygotowywania i zawierania umów stypendialnych.
 
Umowy sporządzane są według kolejności dosyłania danych szczegółowych przez Stypendystów/ Rodziców lub Opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich.
Informacja o uczniach zaproszonych na podpisanie umów na wskazany dzień, znajduje się na naszej stronie www.zawodowcy.lodzkie.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.  
 
Ponadto uczniowie, dla których przygotowane są umowy, otrzymali również wiadomość z zaproszeniem do podpisania umowy na konkretny dzień na adres e-mail wskazany w aplikacji.  
W związku z powyższym mogą mieć miejsce sytuacje, w których to szkoła otrzyma zaproszenie na podpisanie umowy. Wynika to z błędnie wpisanego adresu e-mail do kontaktu, który uczeń umieścił we wniosku w aplikacji.
 
Gdyby zaistniała taka sytuacja prosimy o pilny kontakt z biurem.
 
Negocjacje wniosku pt: „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zakończyły się SUKCESEM. Projekt realizowany będzie w ZSP nr1 w Sieradzu w terminie 1.09.2018 do 31.08.2020r. Dedykowany 232 uczniom. Celem jest zwiększenie współpracy z pracodawcami, poprawa jakości kształcenia zawodowego, adaptacja i doposażenie pracowni a także płatne staże dla uczniów. Całkowita wartość projektu: 2 449 561,92 zł

W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP nr1 w Sieradzu będzie realizowany projekt  "Ucząc się przez doświadczenie" w ramach programu Erasmus+. Młodzież z technikum informatycznego, mechatronicznego i pojazdów samochodowych wyjedzie na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii.

Złożony przez szkołę wniosek uzyskał łącznie 94 punkty na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 117257 Euro.

W dniach 25 i 26 kwietnia 2018r. odbył się po raz czwarty Festiwal Wiedzy - czyli Dzień Otwarty w celu promocji naszej szkoły.Odwiedzili nas uczniowie z sieradzkich gimnazjów ( nr 1,2, 3 i Gimnazjum Gminy Sieradz) oraz z Gruszczyc, Warty, Brzeźnia i Rossoszycy - łącznie 230 uczniów.Uczniowie odwiedzając nas zapoznali się z historią szkoły i bogatą ofertą edukacyjną kierunków kształcenia zawodowego, oraz mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach.

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

 

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do przyłączenia się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek organizowanej przez PCPR w Sieradzu na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej. Zbiórka nakrętek prowadzona jest w Internacie. Osoby chętne do włączenia się do akcji prosimy do przynoszenia ich do Internatu. 

Koordynator akcji p. Agnieszka Gołębiowska (internat) K.Borkowska (szkoła)

 
 Epizody Niepodległości
Żołnierze Tułacze (INFORMACJE, BIOGRAFIE)