7 04 2014 młodzież IIILO uczestniczyła w warsztatach na Uniwersytecie Łódzkim.