REKRUTACJA 2019/2020

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

 

DLA uczniów po szkole ponadgimnazjalnej
i szkole podstawowej

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Sieradzu.

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”  - projekt unijny  - doposażenie pracowni zawodowych i językowych oraz płatne praktyki dla uczniów. Dedykowany 232 uczniom.

 Projekt Erasums+  zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.

 

Czytaj więcej: Rekrutacja

Technikum,  BS I stopnia/ZSZ, LO 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”  - projekt unijny  - doposażenie pracowni zawodowych i językowych oraz płatne praktyki dla uczniów. Dedykowany 232 uczniom.

 Projekt Erasums+  zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.

 

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE 

 

 
Kierunki po szkole ponadgimnazjalnej i szkole podstawowej

 

Przedmioty punktowanie do rekrutacji
i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

Technikum  nr 1 (4 lata) (5 lat)

technik energetyk OPIS
technik informatyk  OPIS   PREZENTACJA    BAZA DYDAKTYCZNA 
technik mechatronik OPIS 
technik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
technik mechanik OPIS 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej OPIS PREZENTACJA
technik elektryk OPIS PREZENTACJA
technik ochrony środowiska OPIS PREZENTACJA
technik architektury krajobrazu OPIS PREZENTACJA FILM
technik budownictwa OPIS PREZENTACJA
technik geodeta OPIS PREZENTACJA

III Liceum Ogólnokształcące (3 lata) (4 lata)

Liceum ogólnokształcące - w zakresie rozszerzonym:
  • język angielski
  • biologia
  • chemia

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata)

mechanik pojazdów samochodowych OPIS PREZENTACJA
elektryk OPIS
monter sieci i instalacji sanitarnych  OPIS
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie OPIS
elektromechanik pojazdów samochodowych OPIS  PREZENTACJA
blacharz samochodowy OPIS
fryzjer OPIS
mechanik motocyklowy  OPIS

 

Uczniowie Branżowej Szkoły pierwszego stopnia mogą odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej gdzie będą skierowani przez szkołę lub u pracodawcy. 

 

Jeżeli uczeń wybiera zakład pracy to zawiera z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jeden egzemplarz umowy dostarcza do szkoły do 1.09.2019 r.
Końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczeń zdaje w miejscu odbywania zajęć praktycznych.

 

Komunikaty

Ogłoszenie

Komunikaty
 

 

 EGZAMIN PRAKTYCZNY

 – MODEL „D”  -  Dokumentacja
w kwalifikacjach B22  B27  B33  E18  E24  M42 E22

odbędzie się w poniedziałek 17.06.2019 r.
w Centrum Edukacji Zawodowej

-  CKU ul. Mickiewicza 4

 Wojewódzki grant dla „Mechanika”

Powiat Sieradzki pozyskał 80 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

REKRUTACJA 2019/2020 INFORMACJE www.gov.pl

rejestrujemy się elektronicznie,
a wnioski w wersji papierowej składamy do 25.06.2019
do godz.12:00
tylko do szkoły pierwszego wyboru

 FILM promocyjny ZSPNR1 
Patryk Miłek (technik informatyk)

www.zawodowcy.lodzkie.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. 
Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.  
W szkole realizowany jest projekt unijny  „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. Celem jest zwiększenie współpracy z pracodawcami, poprawa jakości kształcenia zawodowego, adaptacja i doposażenie pracowni a także płatne staże dla uczniów. Całkowita wartość projektu:
2 449 561,92 zł
ze środków unijnych 2 082 127,63zł

 W szkole realizowany jest projekt unijny Erasmus + z zagranicznymi praktykami dla uczniów

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do przyłączenia się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek organizowanej przez PCPR w Sieradzu na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej. Zbiórka nakrętek prowadzona jest w Internacie. Osoby chętne do włączenia się do akcji prosimy do przynoszenia ich do Internatu. 

Koordynator akcji p. Agnieszka Gołębiowska (internat) K.Borkowska (szkoła)

 
 Epizody Niepodległości
Żołnierze Tułacze (INFORMACJE, BIOGRAFIE)

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to największa techniczna, ponadgimnazjalna szkoła w Sieradzu.

  • Technikum
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła posiada 23 pracownie (w tym pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu), bibliotekę z Centrum Multimedialnym, salę gimnastyczną, siłownię, gabinet pielęgniarki a także internat na 150 osób.

Lokalizacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz

Dane kontaktowe

ul. Piłsudskiego 5
98-200 Sieradz
e-mail zspnr1@vp.pl
tel/fax 43 8271785