Uzyskaliśmy awans do Turnieju Międzypowiatowego, op.D.Rybacki.

 

15-ego czerwca uczniowie klas: 2Te, 3Tim, 2Ta1 oraz internatu przy ZSP Nr 1
w Sieradzu gościli w sieradzkim  Zakładzie Karnym. Wizytę zainicjowało Szkolne Koło PCK. Głównym jej celem było zapoznanie z warunkami bytowymi osadzonych w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego oraz przestrzegania praw człowieka w warunkach społecznej izolacji. Delegacja naszej szkoły liczyła dwudziestu uczniów oraz dwóch opiekunów SK PCK.

Po zakładzie karnym oprowadzali nas Pani Kierownik Działu Penitencjarnego oraz Starszy Wychowawca Działu Penitencjarnego. Najpierw Pani Kierownik krótko przybliżyła historię placówki, zapoznała z zasadami bezpiecznego zachowania się, a następnie wyruszyliśmy na wycieczkę po obiekcie. Mieliśmy niecodzienną okazję zobaczyć w jakich warunkach mieszkają osadzeni i dowiedzieć się na jakich zasadach tam funkcjonują. Widzieliśmy cele mieszkalne. Byliśmy na oddziale półotwartym, po którym osadzeni mogą się swobodnie poruszać, jak i zamkniętym, gdzie z cel można wyjść tylko w asyście strażnika więziennego. Jeden z wychowawców przybliżył nam arkana pracy swojego zawodu.
Na każdym etapie wyprawy mogliśmy zadawać pytania.

Opuszczając mury zakładu karnego wszyscy zgodnie stwierdzili, iż nie chcieli by tu powrócić w roli osadzonych. To była bardzo pouczająca i niezwykle ciekawa wycieczka.:)

 

Maturzysta
Informacje o maturze 2019
 
 

W RAMACH PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WYCHOWANKI INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIERADZU WYKONAŁY PLAKAT, KTÓRY W WESOŁY SPOSÓB NAWIĄZUJE DO ZDROWEGO ODŻYWIANIA. PRACĘ  SPORZĄDZIŁY: KAMILA PLICHTA, EMILIA UŁAŃSKA, MARGARITA ŁAKOMA, NATALIA RULKA ORAZ JOANNA KONSTANTY.

Egzaminy zawodowe
Harmonogram_Zima_192_Pisemny.pdf
Harmonogram_Zima_192_Praktyczny.pdf
 
 

Komunikaty

Ogłoszenie

Komunikaty

 Zebrania dla klas I i II Technikum i BS I Stopnia, II LO i klas 3 Szkoły Zawodowej odbędą się 
20.05.2019 godz. 17:15

 

3A 12, 3B 48, 2A 21, 2B 20, 2LO 104, 2Ta 103, 2Te 50, 2Ti  IT, 2Tmg 105, 2Tom 54, 1A 108, 1B 110, 1Tba 52, 1Ti 109, 1Tme 19, 1Tsm 106,1Te 114

klasa 1Tgo zebranie w innym terminie - zapraszamy na spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów , nauczycieli wychowania fizycznego i rodziców, które odbędzie się 22.05.2019 ŚRODA NA OBIEKTACH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR. 1 W SIERADZU ULICA: JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 98-200 SIERADZ PRAKTYKA: ZSP NR. 1 SIERADZ ULICA: J. PIŁSUDSKIEGO 5 98-200 SIERADZ BOISKO ORLIK Plan szkolenia : 16.00 – 17.00 Część teoretyczna – wykład ( SALA LEKCYJNA ZSP NR.1 ) („Indywidualizacja”) 17.15 – 18.30 Część praktyczna – trening pokazowy U-13 ( BOISKO ORLIK ) (Roczniki 2006/2007 – Rozwijanie percepcji ) 18.30 –19.30 Gra selekcyjna U-11 ( BOISKO ORLIK ) (Roczniki 2008/2009 – Identyfikacja i monitoring lokalnych talentów)

 Wojewódzki grant dla „Mechanika”

Powiat Sieradzki pozyskał 80 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

REKRUTACJA 2019/2020 INFORMACJE www.gov.pl

rejestrujemy się elektronicznie,
a wnioski w wersji papierowej składamy do 25.06.2019
do godz.12:00
tylko do szkoły pierwszego wyboru

 FILM promocyjny ZSPNR1 
Patryk Miłek (technik informatyk)

www.zawodowcy.lodzkie.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. 
Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.  
W szkole realizowany jest projekt unijny  „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. Celem jest zwiększenie współpracy z pracodawcami, poprawa jakości kształcenia zawodowego, adaptacja i doposażenie pracowni a także płatne staże dla uczniów. Całkowita wartość projektu:
2 449 561,92 zł 

 W szkole realizowany jest projekt unijny Erasmus + z zagranicznymi praktykami dla uczniów

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do przyłączenia się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek organizowanej przez PCPR w Sieradzu na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej. Zbiórka nakrętek prowadzona jest w Internacie. Osoby chętne do włączenia się do akcji prosimy do przynoszenia ich do Internatu. 

Koordynator akcji p. Agnieszka Gołębiowska (internat) K.Borkowska (szkoła)

 
 Epizody Niepodległości
Żołnierze Tułacze (INFORMACJE, BIOGRAFIE)

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to największa techniczna, ponadgimnazjalna szkoła w Sieradzu.

  • Technikum
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła posiada 23 pracownie (w tym pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu), bibliotekę z Centrum Multimedialnym, salę gimnastyczną, siłownię, gabinet pielęgniarki a także internat na 150 osób.

Lokalizacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz

Dane kontaktowe

ul. Piłsudskiego 5
98-200 Sieradz
e-mail zspnr1@vp.pl
tel/fax 43 8271785